Penetrant Muayanesi

Bu muayene metodu metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde yüzey hatalarının tespiti için kullanılmaktadır. Hataların bu metotla tespit edilebilmesi için muayene yüzeyine açık olması gerekir. Muayene yüzeyinin altında kalan veya herhangi bir nedenle yüzeye açıklığı kapanmış bulunan hatalar bu metotla tespit edilemez. Ayrıca muayene parçasının çok gözenekli bir yapıya sahip olması da bu metotla tespit olanağını ortadan kaldırır.

Penetrant Muayenesi muhtemelen en yaygın kullanılan Tahribatsız Test (NDT) metodudur. Test objesi ya da malzemesi, görünür ya da fluorescent boya çözeltisi ile kaplanır. Yüzey fazla boyadan arındırılır ve bir geliştirici uygulanır. Geliştirici kurutma kağıdı gibi davranış gösterir ve yüzeye açılan kusurlardan nüfuz edici maddeyi çeker. Görülebilir boya ile, nüfuz eden madde ve geliştirici arasındaki parlak renk farklılığı dışarı taşmayı görülebilir hale getirir. Fluorescent boya ile, morötesi ışık dışarıya taşma işlemini parlak bir şekilde yapar, ki bu işlem kusurların kolayca görülmesini sağlar.
 

Görünür Penetrant Sıvılar

Genellikle penetrant sıvılar kırmızı renklidir. Penetrant (girici) sıvının özelliği yüzey çatlakları ve boşluklarına girebilmesidir.
 

Flüorasan Penetrant Sıvılar

Flüoresan penetrant (girici) sıvılar ultraviyole ışınları altında test yapılabilir özelliğe sahiptir.