Borularda Yassılaştırma Testi

Borulardan kesilen deney numunelerinin belirli oranlarda basılarak yassılatmaya uğratılması ile ortaya çıkan plastik deformasyonu belirlemede kullanılan deneydir. Laboratuvarımızda, bahsedilen test INSTRON 600 kN Universal Çekme-Basma cihazı ile gerçekleştirilmektedir.