Girdap Akımları Muayenesi

Eddy current kontrolunu, elektriksel iletkenliğe sahip materyallere eddy akımları olarak adlandırılan küçük, devreden akımlar indüklemek için bir test bobini vasıtasıyla oluşturulan değişken manyetik alanın kullanılması şeklinde açıklamak mümkündür.

Materyale özgü belirli yapısal özellikler, indüklenen eddy akımlarını farklı yönlerde etkilemektedir. Eddy akımları, aslında test bobininin empedansını değiştirecek şekilde bobinin manyetik alanıyla etkileşime giren bir manyetik alan oluşturmaktadır. Dolayısıyla eddy akımlarında kaydedilecek muhtemel değişiklikler, test bobin empedansına yansıyarak onun değişmesine yol açacaktır.