Image module

Malzemelerin, mamul yüzeyine dik (kalınlığı yönünde) olarak numune çıkartılıp çekme test cihazı yardımı ile kopana kadar çekilip kopma bölgesinin yüzde kesit daralması oranına göre Z kalitelerinin belirlenmesi işlemidir. Laboratuvarımızda, bahsedilen test INSTRON 600 kN Universal Çekme-Basma cihazı ile gerçekleştirilmektedir.