Image module

Tankların taban saçlarında, alın ve köşe kaynaklarında oluşması muhtemel hataların tespitinde kullanılır.

Image module