Kaldırma Ekipmanlarının Kontrolü

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının 3.taraf bağımsız bir kuruluş olarak ilgili standartlarda ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliklerinde belirtilen kontrol periyotlarında periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi.