Gözle Muayene

Muayene parçasının yüzeyinin durumu, yüzeyindeki bozukluklar ve süreksizlikler kaliteyi etkileyen tüm belirtilerin yardımcı bir ekipman kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle Muayene muhtemelen, birçok endüstriyel ve ticari uygulamalarda en eski ve yaygın kullanılan, basit gibi gözüken ama kendine has ince detayları olan Tahribatsız Test (NDT) metodudur. Uygulamada bir başka tahribatsız muayene metodu kullanılmadan önce yapılmakta olup çok karışıktan basite doğru giden işlemler dizisi takip edilerek kontrol gerçekleştirilir.