Kaynak Mühendisliği Hizmetleri

Kaynak tekniğinde temel prensip; iyi bir ön hazırlık yapılması ve kaynak süresince, daha önce belirlenmiş şartların sağlandığının kontrol edilmesidir

Günümüzde, endüstriyel yapılanmanın her alanına hızla giren kaynak tekniklerinin bu alanlarda hangi yöntemle ve nasıl uygulanacağının belirlenmesi (WPS), belirlenmiş bu teknik şartlar ile bu teknik şartları sahada uygulayacak vasıflı elemanların, uygulama öncesinde test edilerek onaylanması (PQR & WPQR) kaynak işlemi öncesi ve sonrası ısıl işlem gerekliliğinin tespiti ve nasıl uygulanacağı, kaynak işleminin malzeme üzerindeki başlıca olumsuz etkilerinin araştırılması, kaynak metalürjisi, kaynaklı birleşmelerin davranışları ve tahribatsız test teknikleri uygulamalarının seçimi gibi konular uzmanlık gerektirmektedir.

Kaynak Ön Hazırlığı ve Kalite Kontrolü, endüstriyel tesis ve ekipmanlarının imalatı ve montajı aşamasında çok önemli bir yer işgal eder.

Sonuç olarak;

Firmamız sizin adınıza imalat süreçlerinizde dökümantasyon ve kontrol faaliyetlerinizi yürütebilir kaynaklı imalatlarınıza ait sertifikasyon sürecinizi yönetebilir ve sertifikasyonu karşılayabilir, kaynaklı imalat kontrollerinizi sizin adınıza yapabilir.

YORULMA VE KALAN ÖMÜR ANALİZİ

Her türlü endüstriyel tesislerin, boru hatların, hidroelektrik, termik rüzgar ve kombine enerji santrallerinin çalışma sürecinde maruz kaldığı etmenlerin ve çevre koşullarının malzemede oluşturduğu mikro ve makro yapı bozulmalarının tespiti ve değerIendirilmesi sonucu ekipmanın yorulma ve kalan ömrünün tespit edilip raporlanması hizmetidir.