Replika Muayenesi

  • Replika Seti, sahada hazırlanmış yüzeyin birebir üç boyutlu kopyasını üretir.
  • Yüksek çözünürlüğe sahip dayanıklı, esnek replikalar, ulaşılması güç yüzeylerin bile laboratuvar koşullarında incelenmesine ve ölçülmesine imkan verir.
  • Tüm metal yüzeylerden ve seramik, plastik ve cam gibi diğer tüm katı malzemelerin bir çoğunun yüzeyinden replika alınabilir.
  • Replika seti, herhangi bir ölçüde ve şekildeki yüzeyden 0,1 mikrondan daha az küçük detayların replikasını alabilir.
  • Replika seti büzülme göstermez, ve bunun sonucu olarak yüksek hassasiyetli metroloji ölçümlerinde kullanılabilir.
  • Replika seti replikaları yüksek kopma direnci ve esnekliğe sahip olduğundan girintili geometriye sahip yüzeylerden herhangi bir hasar ya da bozulmaya uğramadan kolayca ayrılabilir. Bırakıldığında malzeme tekrar eski şekline döner.
  • Replikalar hiç problemsiz taşınabilirler ve kalıcı 3D örnekler gelecekte kullanılmak üzere saklanabilir.
  • Charpy sıcaklığını -80’ne kadar otomatik -80 ile -196 arası sıvı azot (nitrojen)