Günümüz kaynaklı yapıları, basınçlı kapları ve imalatları oldukça yüksek detaylara sahip olmakla birlikte, en yüksek güvenilirliği sağlamak için zorlu muayene ve test prosedürlerinden geçerek imal edilmektedirler. Tüv Austria Sıla Kalite, standart karbon yapı çeliklerinden kompleks malzemelere, tüm kaynak yöntemlerinin üretim süreçlerinin ve dizayn gerekliliklerinin, kalite ve performans gerekliliklerinin, uygunluğu konusunda muayene ve gözetim hizmeti sunmaktadır.

“A” tipi bağımsız muayene kuruluşu olarak Tüv Austria Sıla Kalite’nin uzman kadrosuyla sunduğu hizmetler;

 • Üretimin bağlı olduğu standartlar ve kodların gözden geçirilerek kalite gerekliliklerinin denetlenmesi.
 • Kalite kayıtlarının incelenmesi ve onaylanması.
 • Prosedürlere göre mevcut durumun denetlenmesi.
 • Üretim kalite kontrol takip süreçlerinde standart dışı uygulamaların raporlanması.
 • İmalatın ilgili ITP ve teknik şartname uyarınca kontrolü.
 • Uluslararası Kaynak Mühendisliği sertifikalı tecrübeli kadromuz ile kaynaklı imalatların ve ürünlerin her aşamada denetlenmesi.
 • Kaynak prosedürlerinin uygunluğunun gözden geçirilmesi.
 • Ölçülebilir sonuçların ortaya konularak problemli noktaların uygunsuzluk olarak raporlanması ve takibi.
 • Kaynakçı sertifikalarının yeterliliğinin kontrolü ve yeni kaynakçıların kalifikasyonunun denetlenmesi.
 • İmalatta kullanılacak malzemelerin uygunluğunun kontrolü.
 • NDT muayenelerinin ve sonuçlarının denetlenmesi.
 • İmalatta ve kalite ölçümlerinde kullanılacak ekipmanın kalibrasyon ve doğrulamalarının kontrolleri.
 • Onaylı ITP’ye göre kaynaklı imalat kontrolü.
 • Ürünlerin onaylı ITP’ye göre boyutsal kontrollerinin yapılarak onaylı projeye uygunluğunun kontrolü.
 • Görsel, kaynak sonrası ısıl işlem, NDT yöntemleri, hidrostatik ve sızdırmazlık testlerinde ITP’ye göre nezaret edilmesi.
 • Kumlama sonrası yüzeyin, ilgili kumlama prosedür ve şartnamesine göre uygunluğunun kontrolü.
 • Boya işleminin, ilgili boyama prosedürü ve şartnamesine göre uygunluğunun kontrolü.
 • Üretim sırasında ve sonunda boya uygulamasının ITP’ye göre nihai kontrolleri.

Amacımız, yerel ve uluslararası piyasanın rekebetçi ortamında, tarafsız denetimleri firmanız adına gerçekleştirerek ürünlerin ve hizmetlerin ilgili dizayn kodlarına ve standartlara uygun olarak alınmasını sağlamaktır.