Site Kullanım Koşulları

www.tuvsila.com internet sitesi Tüv Austria Sıla Kalite Kontrol Muayene, Gözetim ve Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir. İşbu sitenin içeriği; logo, çizim, fotoğraflar da dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet mevzuatımızın koruması altındadır. İşbu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

İnternet sitesindeki tüm veriler Tüv Austria Sıla Kalite’nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, internet sitesinde açıkça izin verilenler dışında; bu sitedeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, kiralanamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve dağıtılamaz. Yukarıda belirtilenlerden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısı kişisel kullanım için alınabilir. İşbu bölümde ifade edilen hususlara aykırı davranış halinde Tüv Austria Sıla Kalite her türlü şikâyet, müracaat ve dava hakkını saklı tutar.

Tüv Austria Sıla Kalite; işbu internet sitesi alt yapısı içerisinde şirket yetkilisinin yazılı talimatı dışında hazırlanmış ve sunulmuş yazı, içerik ve görseller ile site alt yapısı ve içeriği kullanılarak hazırlanmış içerik, yorum, e-posta ve gönderiler hakkında herhangi bir yasal sorumluluğunun bulunmadığını; şirket yetkililerince verilmiş yazılı talimatlar dışında yapılacak her tür değişiklik, yorum, alt yapı kullanımı, kopyalama, pop-up uygulamaları, bağlantı atanması, e-posta gönderimi gibi uygulamalar konusunda bizatihi bunları yapanların muhatap ve sorumlu olduklarını beyan eder.

Tüv Austria Sıla Kalite web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılması ve güvenli kullanımı için mevcut imkânlar dâhilinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamıştır. Ancak buna rağmen dışarıdan sunuculara ya da adrese yönelik olarak, yetkili olmayan kişilerce yapılacak bir saldırı veya müdahale nedeniyle doğacak güvenlik sorunlarından dolayı sorumlu olmadığını; sorumluların ve dolayısıyla muhatapların söz konusu saldırı veya müdahaleyi gerçekleştirenler olduğunu beyan eder. Bununla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Tüv Austria Sıla Kalite web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Tüv Austria Sıla Kalite, gerek internet sitesi kapsamındaki bilgi akışını görmek ve kontrol etmek gerekse hizmet kalitesi adına siteye giriş çıkışlarla site üzerinden yapılan her tür işlemi izlemekte ve kayıt altına almaktadır. Bu çerçevede site ziyaretçileri, ziyaretleri sırasında site üzerinden yaptıkları işlemler ile ziyaretlerinin izlendiği ve kayıt altına alındığını bildiklerini ve buna izin verdiklerini beyan ve kabul ederler.

Tüv Austria Sıla Kalite, web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve veriler, genel değerlendirmeler ve teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiçbir şekilde garanti edilmemektedir. Sitedeki bilgiler genel değerlendirmeler vasfında olup taahhütler ve iş kapsamı yönünden Tüv Austria Sıla Kalite’yi bağlayıcı değildir. Site ziyaretçileri sitede yer alan bilgilerin genel bilgilendirmeye yönelik bilgiler olduğunu, bunların Tüv Austria Sıla Kalite aleyhine kullanılamayacağını, bağlayıcı nitelik taşıyan verilerin yalnızca şirket yetkililerince imzalanmış evrak ve sözleşmeler olduğunu peşinen beyan ve kabul ederler.

Web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Tüv Austria Sıla Kalite’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Yönlendirmede bulunulan söz konusu internet sitelerinin içeriği doğrudan Tüv Austria Sıla Kalite’nin görüş ve düşüncelerini yansıtmamakta olup Tüv Austria Sıla Kalite, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Tüv Austria Sıla Kalite, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman ve önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Site içeriği konusunda Tüv Austria Sıla Kalite, münhasıran ve müstakilen değişiklik yapma hakkına sahip olup; site ziyaretçileri değişiklik öncesi veriler dolayısıyla veya değişikliğe dayalı hak talebinde bulunamazlar.

Tüv Austria Sıla Kalite web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, işbu web sayfasında yazılı bulunan bu hükümlerin ve Tüv Austria Sıla Kalite’ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek; münhasır delil olduğu; ortaya çıkacak ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra ve İflas Müdürlükleri’nin yetkili ve Tüv Austria Sıla Kalite’nin, muhatabın adresinin bulunduğu adli makamlara müracaat hakkının saklı olduğu; Tüv Austria Sıla Kalite Kontrol Muayene, Gözetim ve Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından beyan ve işbu Tüv Austria Sıla Kalite web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.