Image module

SILA Akademi; 2014 Yılında, Eğitim ve Belgelendirme Faaliyetleri görevini yürütecek şekilde yapılandırılmış SILA Kalite alt birimidir. Eğitim ve belgelendirme hizmetleri birbirinden keskin çizgilerle ayrılmıştır.

Eğitim hizmetleri çerçevesinde; Eğitim Bölümü’ne bağlı Seviye II ve Seviye III sertifikasına sahip eğitmenler tarafından, sektöre yönelik modern ekipmanlarla donatılmış sınıflarda, sektörün gereklilikleri gözetilerek hazırlanan eğitim dokümanlarıyla, Avrupa, Amerika ve Rus standartlarına uygun, teorik ve uygulamalı Tahribatsız Test, Gelişmiş Tahribatsız Test, Kaynak, Kaynak Operatörlüğü, Kaynakçı ve Kaynak Süpervizörlüğü eğitimleri sunulmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri Personel Belgelendirme Bölümü tarafından, 2014 yılında kurulumu tamamlanmış olan EN ISO IEC 17024 Personel Belgelendirme Kalite Yönetim Sistemi prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda oluşturulan belgelendirme programlarına bağlı kalarak, alanında uzman NDT Seviye II ve Seviye III personel ve uzman kaynak mühendisleri tarafından gerçekleştirilen sınavlar sonrası EN, ASME standartlarına ve direktiflerine göre NDT ve Kaynakçı / Kaynak Operatörü belgelendirme hizmeti verilmektedir. SILA Kalite personel belgelendirme hizmeti TÜRKAK akreditasyonu 2015 Yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlanmıştır.

SILA Kalite’den belgelendirme hizmeti almak isteyen kişilerin dâhil olmak istediği programın standardına göre, eğitimin ön şart olması durumunda bu eğitim SILA Kalite’den ya da başka eğitim kurumlarından alınabilir. SILA Kalite bu konudaki tarafsızlığını ve bağımsızlık, gizlilik prensiplerini ilgili tüm yönetim sistemi dokümanlarında ve Üst Yönetim Taahhüdünde belirtmiştir.