Image module

Kaynak ön hazırlığı ve kalite kontrolü, endüstriyel tesis ve ekipmanlarının imalatı ve montajı aşamasında çok önemli bir yer işgal eder. Kalite kontrol ve kalite güvence çalışmaları için, aşağıda belirtilen kontrol hizmetleri 3. Taraf bağımsız bir kuruluş olarak uzman personelimizce yapılmaktadır.

 

 • Endüstriyel tesislerin yer altı ve yer üstü boru imalat ve montajlarının kontrolü
 • Ekipman montaj kontrolü
 • Çelik imalat ve montaj kontrolü
 • Elektrik, enstrümantasyon işlerinin kontrolü
 • Kumlama boya işlerinin kontrol süreci
 • Teknik şartnameye ve dizayn koduna göre onaylı projelerin, ITP’lerin ve prosedürlerin kontrolü
 • Uluslararası standartlara göre ana malzeme, kaynak dolgu malzemesi, kaynakçı ve kaynak yöntemlerinin denetlenmesi
 • Günlük kaynak takip çizelgelerinin kontrolü
 • Kaynak planlarının kontrolü
 • Kaynak kodlamalarının ve izometrik çizimlerin kontrolü
 • Kaynak ve ısıl işlem planının kontrolü
 • Kaynak tamirlerinin takibi, kaynak makineleri ve ısıl işlem cihazlarının denetlenmesi
 • Elektrot depolanması, kurutulması ve kullanımının kontrolü
 • Isıl işlem parametrelerinin denetlenmesi
 • Muayene ve inceleme raporlarının denetlenmesi
 • Kalite kontrol dökümantasyonunun ve arşivlenmesinin kontrolü
 • Isıl işlem öncesi ve sonrası sertlik testlerinin kontrolü
 • Marka transferinin denetlenmesi
 • Hidrostatik testlerinin kontrolü
Image module